Województwo Lubelskie

 

mapy

Janów Lubelski, plan miasta: skala 1:12 500 (1,5MB)
Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie, fragment mapy turystyczno-przyrodniczej: skala 1:50 000
Województwo Lubelskie, fragment mapy turystycznej: skala 1:300 000 (590kB)
Roztocze Zachodnie
Roztocze Środkowe, fragment mapy turystycznej: skala 1:50 000 (299kB)
Mapa Stowarzyszenia Agroturystycznego
"Ziemia Janowska"     


Województwo Lubelskie, mapa turystyczna wydana w skali 1:300 000 przez Kartpol s.c. 20-554 Lublin, ul. Ułanów 9/13
tel. 081 527 29 52, tel/fax: 081 442 64 15 w 2003 roku.

Podstawowe informacje na temat:
turystyki aktywnej,
turystyki kulturowej
oraz obszarów chronionych na terenie województwa Lubelskiego.
Propozycje tematyczne dla turystów:
1) Szlak historyczny
2) Szlak przyrodniczo-krajobrazowy
3) Szlak muzealny
4) Szlak przenikania kultur
5) Szlak rezydencji magnackich
6) Szlak pamiątek kultury żydowskiej
7) Szlak przyrodniczy
8) Szlak nadwiślański
9) Szlak architektury sakralnej
10) Szlak cerkiewny


Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie, mapa turystyczno-przyrodnicza wydana w skali 1:50 000 przez
Kartpol s.c. 20-554 Lublin, ul. Ułanów 9/13
tel. 081 527 29 52, tel/fax: 081 442 64 15 w 2004 roku.

Zasadnicza część mapy zawiera dużo informacji topograficznych,
pozwalających na precyzyjne określanie pozycji, podczas odwiedzania
interesujących miejsc na terenie LKP Lasy Janowskie.
Naniesiona sieć dróg leśnych i cieków wodnych w połączeniu z numeracją
oddziałów umożliwia projektowanie ciekawych tras, dotarcia do nieznanych uroczysk, enklaw, rezerwatów przyrody, kompleksów stawów
i zapomnianych osad śródleśnych.
W części opisowej znajdujemy rzeczowe informacje na temat Leśnego Kompleksu Promocyjnego i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie,
funkcjonujących na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski.
Opisy rezerwatów przyrody, szlaków dla wędrowców i rowerzystów.
Informator adresowy, zawierający noclegi, miejsca zabytkowe, atrakcje
turystyczne.
Istotnym załącznikiem jest precyzyjny plan miasta Janów Lubelski
Oraz szczegółowe mapki:
1) trasa rowerowa z Janowa Lubelskiego do osady Szklarnia
2) ścieżka spacerowa przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej
3) ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Szklarnia
4) ścieżka spacerowa "Porytowe Wzgórze" wraz z opisami.


Roztocze Środkowe, mapa turystyczna wydana w skali 1:50 000, przez
Kartpol s.c. 20-554 Lublin, ul. Ułanów 9/13
tel. 081 527 29 52, tel/fax: 081 442 64 15 w 2002 roku.

Mapa obrazuje obszar:
Roztoczańskiego Parku Narodowego,
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego,
Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego,
Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej - fragment,
Lasów Puszczy Solskiej - fragment.
Dokładne odwzorowanie i szereg informacji topograficznych pozwala na
indywidualne planowanie wycieczek na obszarze Roztocza Środkowego.
Część opisowa zawiera:
plany miast i miejscowości oraz opisy okolicy:
Józefów,
Krasnobród,
Tomaszów Lubelski,
Susiec,
Zwierzyniec.
Adamów i Tereszpol - opisy okolicy
Mapa trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej,
zdjęcie lotnicze Zamojskiej starówki wraz z opisem.
Informacje i atrakcje turystyczne, obiekty godne zwiedzania, noclegi, szlaki turystyczne, trasy spływów kajakowych, trasy rowerowe.

 

M-34-35/46 Kraśnik, mapa topograficzna wydana w skali 1:100 000 przez
Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa, w 1999 roku.

 

M-34-57/58 Stalowa Wola, mapa topograficzna wydana w skali 1:100 000 przez Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa, w 1997 roku.