perły Leśnego Skarbca

Zapraszamy do odkrywania ukrytych walorów zgromadzonych na obszarze kilkudziesięciu tysięcy hektarów obrazujących region w wymiarze przygody, przyrody, historii, dziedzictwa kulturowego.

 


BAGNO RAKOWSKIE
Torfowisko przejściowe i wysokie. Pradolina Białej Łady.

BATORZ
Stok narciarski.
Muzeum Regionalne. Kopiec Lelewela upamiętniający bitwę powstania styczniowego.
Lasy liściaste. Roztoczańskie krajobrazy. Dolina rzeki Por.
Ślady obecności ciepłych mórz i lodowca.

BOBRY
Architekci krajobrazu

BUKOWA
Urokliwa, dolina rzeki o piaszczystym dnie, z pstrągiem, lipieniem, bobrami i wydrą.
Spływy kajakami.

CHRZANÓW
Stok narciarski.
Roztoczańskie krajobrazy. Lasy liściaste.

DZWOLA, KOCUDZA
Dziedzictwo kulturowe: muzykanci, zespoły śpiewacze i obrzędowe, gwara, budownictwo, kapliczki i krzyże. Kampania wrześniowa 1939. Lasy Puszczańskie i Roztoczańskie krajobrazy.

GODZISZÓW
Dziedzictwo kulturowe: muzykanci, zespoły śpiewacze i obrzędowe, gwara, budownictwo. Roztoczańskie krajobrazy. Lasy liściaste. Dolina rzeki Białka.

IMIELTY ŁUG
Rezerwat Imielty Ług, chroniący torfowisko wysokie. Ciekawa roślinność: czermień błotna, rosiczki, żurawina, borówka bagienna (pijanica), mchy, turzyce, bagno zwyczajne, grzybień biały.
Raj dla awifauny, rewir łowiecki bielików, obszar lęgowy ptactwa wodnego i żurawi, kolonia mewy śmieszki (ok. 1000 par). Teren penetrowany przez wilki, jenoty, wydry, łosie.

JANÓW LUBELSKI
Plan miasta.
Miasto idealne.
Układ urbanistyczny i zabudowa z czasów Ordynacji Zamojskich.
Sanktuarium Maryjne.

Źródlisko na Stokach.
Browar Janowski.
Szkoła Suki Biłgorajskiej
Pracownia instrumentów dawnych prowadzona przez Zbyszka Butryna, muzykanta grającego na mazankach, basach dłubanych, oktawkach, bębenku sitkowym, okarynie, "suce biłgorajskiej", zaginionym instrumencie odtworzonym dzięki pasji lutnika i gawędziarza.
Wystawa przyrodnicza i Ekspozycja kolejki wąskotorowej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, Nadleśnictwo w Janowie Lubelskim.
Brama do lasu.
Kalendarz imprez
Kryta Pływalnia
Ośrodek Jeździecki "Karino"
Spotkanie z sokolnikiem
Trasy rowerowe
Zalew Janowski

JASTKOWICE
Rezerwat florystyczny.

KOPCE
Kolekcja pojazdów militarnych. Źródliska rzeki Borownica.

KRUCZEK
Kapliczka Św. Antoniego, śródleśna droga krzyżowa, figury poświęcone partyzantom z ciekawą symboliką. Kapliczki upamiętniające pola bitew z udziałem rodaków.
Dolina rzeki Trzebensz.

LASY JANOWSKIE
Park Krajobrazowy.
Rezerwaty przyrody. Obszary Natura 2000, ostoje.
Obszary puszczańskie Leśnego Skarbca.
Trasy rowerowe, szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne. Przydrożne kapliczki, krzyże.

LEŚNY SKARBIEC
Morze Lasów Lipskich i Janowskich oraz Lasów Roztocza Zachodniego oraz obszar otoczony doliną Białej Łady od wschodu, doliną Bukowej od południa, doliną Złodziejki i Stanianki od zachodu, doliną Poru oraz Sanny od północy.
Przyroda, przygoda, historia, dziedzictwo kulturowe, edukacja, integracja, rekreacja.

LIPOWIEC
Rezerwat florystyczny Jastkowice. Dolina rzeki Dębowiec.

ŁĄŻEK GARNCARSKI
Zabytkowe pracownie garncarskie i kaflarskie w Łążku Garncarskim. Zagroda Garncarska: gospodarstwo agroturystyczne. Biesiady, imprezy, kuligi, ogniska.
Jarmark Garncarski.
Festyn z inicjatywy gospodarzy "Zagrody Garncarskiej" oraz Rady Jarmarcznej.
Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie
Czarna Madonna Garncarska.
Historyczna granica pomiędzy Kongresówką i Galicją.
Dolina rzeki Bukowa. Spływy kajakowe.

ŁĘKA
Rezerwat Łęka. Zróżnicowane lasy: olsy, bory (bór mieszany z buczyną, świeży, wilgotny i bagienny), grądy, łęgi jesionowo-olchowe. Torfowiska, szuwary i łąki.
Na szczególną uwagę zasługują: jesion, wiąz i jawor, jodła, dąb lipa drobnolistna, odnawiające się w sposób naturalny. Znajduje się tu stanowisko lęgowe bielika, bociana czarnego oraz rewir rozrodczy wilka. Dolina rzeki Łukawica.

ŁYSAKÓW
Miejsca widokowe na krawędzi Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Zachodniego. Morze lasów, stawy, polne krajobrazy. Dolina rzeki Sanna.

MOMOTY GÓRNE
Drewniany kościół  w parafii p.w. św. Wojciecha, dzieło rąk i serca śp. ks. Kazimierza Pińciurka.
Dolina rzeki Bukowa. Spływy kajakowe.

PIKULE
Dolina rzeki Białka. Dolina rzeki Trzebensz.
Kultura przeworska, historia obecności Wandalów w Lasach Janowskich.
Zajazd przy Kominku.

PORYTOWE WZGÓRZE
Pomnik upamiętniający bitwę na Porytowym Wzgórzu w ramach Operacji Sturmwind.
Jedna z największych bitew partyzanckich na ziemiach polskich w okresie II-giej wojny światowej.
Dolina rzeki Branew.

POTOCZEK
Zabudowa dworska rodziny Przanowskich. Miejsca widokowe na krawędzi Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Zachodniego. Morze lasów, stawy, polne krajobrazy. Dolina rzeki Sanna.

ROZTOCZE ZACHODNIE
w okolicach Batorza, Zdziłowic, Otrocza, Chrzanowa, Wierzchowisk.
Porośnięte buczyną karpacką jary i wąwozy, przeplatane mozaiką upraw na malowniczych zboczach. Wioski ukryte w dolinach.
Wierzchowiny z rozległymi widokami. Teren w chwili obecnej kształtowany erozyjnie przez wody opadowe, okresowe cieki, strumyki i rzeki z ciekawymi źródliskami.
Wymarzone miejsca do turystyki rowerowej cross country, pieszych wędrówek, grzybobrania.

STOJESZYN
Pracownia plecionkarska.

SZKLARNIA
Ostoja Konika Biłgorajskiego. Dolina rzeki Czartosowa.
Rezerwat leśno-florystyczny z borami sosnowo-jodłowymi domieszką świerka, buka, dębu i olszy. Wilgotny bór mieszany, z dużym udziałem jodły w drzewostanie.
Niezwykłą osobliwością rezerwatu są fragmenty wyżynnego jodłowego boru mieszanego zbiorowiska o charakterze górskim, oraz niewielkie płaty olsu i grądu.
Śródleśne bagna i łąki.

WŁADYSŁAWÓW
Dolina rzeki Rakowa.
Budynki ordynackie.
Dworek myśliwski.

ŹRÓDLISKA, RZEKI, ZBIORNIKI WODNE
Ciekawe miejsca do obserwacji przyrodniczych.
Wędkarstwo.

Rzeki i cieki:
Biała Łada, Białka, Borownica, Branew, Branewka, Bukowa, Czartosowa, Dębowiec, Durnica, Dzwola, Łukawica, Por, Rakowa, Sanna, Stanianka, Trzebensz, Złodziejka, Żytniówka.

Kompleksy stawowe:
Antoniów, Brzeziny, Dąbie, Gielnia, Kol. Zamek, Łysaków, Maliniec, Momoty Duże, Momoty Małe, Osówek, Pieńki, Potoczek, Stojeszyn, Świdry, Wierzchowiska, Wilczów, Żużel.

Stawy, zbiorniki, zalewy:
Cacanin, Imielty Ług, Jakuby, Lute, Lutowidza, Łopata, Marszałek, Matuszyniec, Pogorzelec, Radełko, Zalew Janowski, Żabówka.

trasy nieznane
miejsca zasłyszane
drogi zarośnięte
bagna nasiąknięte
lasy pachnące
bezdroża
i słońce